หน้าแรก แผนงานประจำปี ที่ กกพ.อนุมัติ (กองทุน ประเภท ข )
แผนงานประจำปี ที่ กกพ.อนุมัติ (กองทุน ประเภท ข )
 
ที่ ชื่อกองทุน ปีงบประมาณ
55 56 57 58 59 60 61 62 63
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 2 (พิษณุโลก)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
(ชื่อเดิม
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 1)

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
   กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 1                  
   กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร)
                 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 3 (นครสวรรค์)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 

 


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 1 
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 5                  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 4 (ขอนแก่น)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด) 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 2  
(ชื่อเดิม  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด

 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 4  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น)

 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์(เลย 1) จำกัด)
                 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 5 (อุบลราชธานี)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 1   
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด)

  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 1 


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี 


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 6 (นครราชสีมา)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด 
(ชื่อเดิม จาก บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด)


 


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 4 
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 8              

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา)

 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ 1  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด)

 
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด)
                 
   กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 5
(ชืิ่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด)
                 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด)


 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2              
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 1 

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 2 
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 3                  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จำกัด)

 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน))
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12                  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 1 

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 2  


 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 3                
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอเชียซีเมนต์ เอ็นเนอจี คอนเซอร์เวชั่น จำกัด                

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2  
  

 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด) 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 4  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด)              
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด )
           

 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 
 


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 3


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3
    
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 9 (กาญจนบุรี)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาบ่อพลอย))


   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี)

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9            
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด) 

 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 1                  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 3                  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด/กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด)


 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด)
                 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 11 (สุราษฏร์ธานี)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


 
   กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 1                  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 12 (สงขลา)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดยะลา 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด) 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา 


 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก กรุงเทพมหานคร)
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด 


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2  
หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี