หน้าแรก พื้นที่ประกาศกองทุนประเภท ก
พื้นที่ประกาศกองทุนประเภท ก
 
การกำหนดพื้นที่ประกาศ ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ และจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนประเภท ก)

ที่ ชื่อกองทุน ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดูประกาศ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
- บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด (โรงไฟฟ้าอุทัย)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าวังน้อย)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4)

(ฉบับที่ 2)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด - บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
(ฉบับที่ 2)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1  - บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอร์เรชั่น จำกัด
- บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
- บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
- บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด
- บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จำกัด
- บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
- บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (สาขาห้วยแห้ง)
- บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด
- บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งแก่งคอย)
- บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด

(ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 3)
(ฉบับที่ 4)
 (ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้า บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบางปะกง)
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จำกัด
(ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1  - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
- บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด
- บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัด
- บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)     (สาขาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา)
- บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)

(ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 3)
(ฉบับที่ 4)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง 
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
- บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการ 4.1 และ 4.2)
- บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการซีเอฟบี 3)
- บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการ 4 เฟส 5)
- บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
- บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง)
- บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
- บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
- บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด

(ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 3)
(ฉบับที่ 4)
(ฉบับที่ 5)
(ฉบับที่ 6)
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 11 (สุราษฏร์ธานี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 1)
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม)
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 12 (สงขลา)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าจะนะ)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2)
- บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด

(ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 3)
(ฉบับที่ 4)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
พระนครเหนือ

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 2

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพระนครใต้)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (โรงไฟฟ้าพระนครใต้) , (2 ใบอนุญาต)
- บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
(ยกเลิก)

หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี