หน้าแรก พื้นที่ประกาศกองทุนประเภท ข
พื้นที่ประกาศกองทุนประเภท ข
 
การกำหนดพื้นที่ประกาศ ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ และจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนประเภท ข)

ที่ ชื่อกองทุน ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดูประกาศ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด
- บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 2 (พิษณุโลก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าลานกระบือ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 1)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล)
- บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จำกัด
- บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด - บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์)
(ปรับปรุงคณะกรรมการ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 1  - บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
- บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
- บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี่ จำกัด
   กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร)
- บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 3 (นครสวรรค์)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1  - บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
- บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด
- บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด
(ยกเลิก)

(ฉบับที่ 2)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3  - บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
- บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด โครงการ 2
- บริษัท บลูเวฟ เอ็นเนอยี่ จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 1
- บริษัท โซลาร์พาร์ค จำกัด
- บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (โครงการวังเพลิงโซลาร์)
- บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด
- บริษัท อีเนอร์คิว จำกัด (โครงการห้วยหิน 1)
- บริษัท อีเนอร์คิว จำกัด (โครงการห้วยหิน 3)
- บริษัท อีเนอร์คิว จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงแสงอาทิตย์ อีเนอร์คิว ห้วยหิน 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 5  - บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด
- บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)
- บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 4 (ขอนแก่น)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด)
- บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3 จำกัด)
(ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด)
- บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7 จำกัด)
(ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6 ) จำกัด
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าน้ำพอง)
- บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอ๊ดวานซื เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
- บริษัท ฟินิคซ ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ฉบับที่ 2)
   กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1 
(ชื่อเดิมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
- บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 5 (อุบลราชธานี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด)
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จำกัด
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จำกัด
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กุฉินารายณ์) จำกัด
(ยกเลิก)
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 1 - บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด
- บริษัท บัวสมหมาย จำกัด
- บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด

(ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 3)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 6 (นครราชสีมา)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด)
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 4  - บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด (โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเวสต์ ห้วยบง 3)
- บริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด (โครงการผลิตไฟฟฟ้าพลังงานลมเวสต์ ห้วยบง 2)
- บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด (โครงการซับพลูวินด์ฟาร์ม 1, ซับพลูวินด์ฟาร์ม 2)
- บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด (โครงการวายุวินต์ฟาร์ม)

(ฉบับที่ 2)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 8

- บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (โครงการ 15 เมกะวัตต์)
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (โครงการ 35 เมกะวัตต์)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา) (ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ 1 - บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด)
- บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 4 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด)
- บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
- บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด)
- บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด
- บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด)
- บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด
- บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย)
- บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด
- บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (สาขา 1 โรงงานปทุมธานี)
- บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด
- บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด
(ยกเลิก)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2 - บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด
- บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด
- บริษัท อายิโนโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขา 2 โรงงานปทุมธานี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 1  - บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บางหลวง_1 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บางหลวง_2 โซล่าร์ฟาร์ม)
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 2  - บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (โครงการ 9.9 เมกะวัตต์)
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
- บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (โครงการปราจีนบุรี 1)
- บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (โครงการปราจีนบุรี 2)
- บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

(ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 3)
  กองทุนพํฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 3  - บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (สาขากบินทร์บุรี โครงการ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (สาขากบินทร์บุรี โครงการ 2)
- บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2
(เดิมชื่อ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จำกัด)
- บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด (โครงการ 3)
- บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด (โครงการ 4)
- บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด
- บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 3)

(ฉบับที่ 2)
(เปลี่ยนชื่อ)
(ฉบับที่ 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4  - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 1)
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 2)
- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน))
- บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บีเอส บางไทร โซลาร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางไทร จำกัด)
 (ยกเลิก)

   กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12  - บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จำกัด)
- บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด (โรงไฟฟ้าบ้านเลน)
- บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 1  - บริษัท สระแก้วเจริญ จำกัด
- บริษัท เอลีท คราฟ์ เปเปอร์ จำกัด
- บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด
- บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด
- บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด
- บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการศาลาลำดวน 1)
- บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการศาลาลำดวน 2)
- บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการศาลาลำดวน 3)
- บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการศาลาลำดวน 4)
- บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการศาลาลำดวน 5)
- บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการศาลาลำดวน 6)
- บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการศาลาลำดวน 7)
- บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการศาลาลำดวน 8)
- บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จำกัด
- บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด)
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 2  - บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด
- บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (มหาชน) (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด)

(ฉบับที่ 2)


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 3  - บริษัท โซลคิด โซล่าร์ จำกัด
- บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (หันทราย_1 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (หันทราย_2 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หันทราย 1 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หันทราย 2 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หันทราย 3 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หันทราย 4 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หันทราย 5 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หันทราย 6 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หันทราย 7 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (หันทราย โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการศรีนาคา 1)
- บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการศรีนาคา 2)
- บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการศรีนาคา 3)
- บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการศรีนาคา 4)
- บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการศรีนาคา 5)
- บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด (โครงการศรีนาคา 6)
- บริษัท เฮลท์ แพลน เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (หันทราย โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท ไอคิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จำกัด)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอเชียซีเมนต์ เอ็นเนอจี คอนเซอร์เวชั่น จำกัด  - บริษัท เอเชียซีเมนต์ เอ็นเนอจี คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2  - บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
- บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด
- บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด (โรงไฟฟ้าหนองแค 2)
- บริษัท เจมาโก จำกัด
- บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
- บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
- บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
- บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
- บริษัท กัลฟ์ เอ็มพีเอ็ม จำกัด

(ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 3)
(ฉบับที่ 4)
(ฉบับที่ 5)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด)
- บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 30 MW)
- บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 60 MW)
- บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 2)
- บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (โรงงาน 2)
- บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด

 (ฉบับที่ 2)
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 4 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด)
- บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
- บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด  (ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด - บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 
- บริษัท เจริญสมพงษ์ จำกัด
- บริษัท เอส.ซี. อินดัสทรี จำกัด
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
- บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรพนมสารคาม จำกัด)
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2  - บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
- บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด

(ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 3)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 3  - บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด


(ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 3)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1  - บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (โครงการ 3)
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  (ระยอง) 1 จำกัด
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  (ระยอง) 2 จำกัด
- บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
- บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
- บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  (ระยอง) 3 จำกัด 
- บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชันส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ระยอง)

(ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 3)
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2  - บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
(ยกเลิก)

(ฉบับที่ 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 1)
(ยกเลิก)
(ฉบับที่ 2) 
 (ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 9 (กาญจนบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่นจำกัด (สาขาบ่อพลอย))
- บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่นจำกัด (สาขาบ่อพลอย)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (TSE-PV1-05)
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาหลุมรัง)
(ยกเลิก)

(ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 3)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่กลอง)

(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกร จังหวัดกาญจนบุรี)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ)
- บริษัท เอช วี กรีน จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9  - บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด
- บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (โครงการ SSE1-PV-04)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (โครงการ SSE1-PV-05)
- บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป (โครงการ 02)
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด
- บริษัท สิทธินนท์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
(ฉบับที่ 2)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 1  - บริษัท ซีนิท กรีน เอ็นเนอยี จำกัด
- บริษัท บางกอก กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท แอคทีฟ ซินเนอยี่ จำกัด
- บริษัท สี่มุม พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท เครน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จำกัด
- บริษัท เวสต์ 4 พาวเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 3  - บริษัท โซลาร์ โก จำกัด - 5 (ไร่ไทรหินมูล)
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด - 5 (ไร่ไทรเพชร)
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด สาขาไทรใหญ่
- บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (ยันฮีโซล่า-12)
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด (ไทรใหญ่กลาง)
- บริษัท โซลาร์วา จำกัด (ยันฮีโซล่า-15)
- บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (ยันฮีโซล่า-21)
- บริษัท โซลาร์วา จำกัด (ยันฮีโซล่า-24)
- บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (ยันฮีโซล่า-11)
- บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (ยันฮีโซล่า-3)
- บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (ยันฮีโซล่า-9)
- บริษัท โซลาร์วา จำกัด (ยันฮีโซล่า-5)
- บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางเลน จำกัด)
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด (โซล่าโก-3 ไร่ไทรป่า)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2
- บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
- บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
- บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด
- บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
- บริษัท ราชาชูรส จำกัด
- บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
- บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

(ฉบับที่ 2)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี / กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด)
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 
- บริษัท ไทยโก้ เอนเนอร์จี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรวัดเพลง จำกัด)
 (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด)
- บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 11 (สุราษฏร์ธานี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้ากระบี่)  (ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 1  - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม)
- บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด
 (ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 12 (สงขลา)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดยะลา 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
- บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
- บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
(ฉบับที่ 2)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก กรุงเทพมหานคร)
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด  (มหาชน)
  (หน่วยผลิตสาธารณูปการกลาง สำหรับโรงกลั่นน้ำมันบางจาก)

(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
พระนครเหนือ
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ก)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1
(ฉบับที่ 2)
(ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์
แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด
- บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1  - บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
- บริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
- บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด
- บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท เอสเอสยูที จำกัด

(ฉบับที่ 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2  - บริษัท เจริญสมพงษ์ จำกัด (ราชาเทวะ)
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
- บริษัท พีพีทีซี จำกัด
- บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(ฉบับที่ 2)

- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด - 5 (ไร่ไทรหินมูล)
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด - 5 (ไร่ไทรหินมูล)
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด - 5 (ไร่ไทรหินมูล)
- บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี