หน้าแรก แผนงานประจำปี ที่ กกพ.อนุมัติ (กองทุน ประเภท ค )
แผนงานประจำปี ที่ กกพ.อนุมัติ (กองทุน ประเภท ค )
 
ที่ ชื่อกองทุน
ปีงบประมาณ
58 59 60 61 62
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซัน สวีท จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ใจ จังหวัดเชียงใหม่


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่เตียน จังหวัดเชียงใหม่ 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่เทย จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 1
(ชื่่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด)  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 2
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 3           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 4           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการบ้านกาศ 3))

     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน 


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาทุ่งกว๋าว
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ห้างฉัตร โซลา แพลนท์ จำกัด
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด
       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด
     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำพูน 1


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 1           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 2           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 3           
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 2 (พิษณุโลก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แก่นเจริญ จำกัด (สาขา 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 1 (ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี่ จำกัด)


 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 3 (ชื่อเดิม บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 4           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 5           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จำกัด) 

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าอุ้มผาง จังหวัดตาก


 
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 2           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 4 
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาเนินปอ) 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด 
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 1
       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 2 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 3           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเควน้อยบำรุงแดน
       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 2 
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 3 (ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร) (ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โคลเว่อร์ พาวเว่อร์ จำกัด
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแพร่ 1           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุโขทัย 1
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด (สาขาเสาเถียร-เอ) 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เขาทรายโซล่าร์ฟาร์ม)           
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 3 (นครสวรรค์)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาดงคอน)

   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จำกัด) 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เคเอสพี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด 
       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัด
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 2
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 3 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 4           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 5 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 6 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยนาท 1           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาวิเชียรบุรี)

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 1

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการหนองแขม โซล่าร์ฟาร์ม)
       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด 
 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น จำกัด 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ลพบุรี 1))

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 3


     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 4
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด) (ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 6 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 7 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 8
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด)
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำกัด

   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัด 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด)


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอส อี ซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด           
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 4 (ขอนแก่น)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แก่นเจริญ จำกัด 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด 
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด 
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 3 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด)

       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 6           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 7 
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครพนม 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด) 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด 
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด 
     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จ. เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด) (ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข) 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด (ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าน้ำหมัน จังหวัดเลย

       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด 

     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด   


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร 
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (หนองคาย)
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี.พี. โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด)


 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 2 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 3 
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำกัด 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อุดรธานี) 
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไบโอกรีน พาวเวอร์ จำกัด           
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 5 (อุบลราชธานี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด 

   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 4
(ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด )
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด 


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัด
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด

     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหเรือง จำกัด

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด 

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2))

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1))

 
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ตั้งแซเยี้่ยงกรีนเพาเวอร์ จำกัด
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จำกัด

       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอี่ยมศิริ ไบโอ ก๊าซ จำกัด

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ 1<

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด   กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โรงงานสาขาจังหวัดอุบลราชธานี
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอุบลราชธานี 1)   กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สินวิวัฒน์ ปิโตเลี่ยม จำกัด          
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 1)
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (อุบลราชธานี)
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 1  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด)
   

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 3 
         
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 6 (นครราชสีมา)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1)
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 1

     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 2           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 3 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 4 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 1)
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด

       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาวเวอร์ (โคราช 9) จำกัด
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด

   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางเขนชัย จำกัด

       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (สาขา 1)
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด
       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 1
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 2 
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 3

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เจียเม้ง จำกัด)

       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 6
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการนครราชสีมา 2))

     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด)

       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 9
     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 10
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด)

     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 11 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 12 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 13 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 14 (ชื่อเดิม บริษัท แมกซ์เวล 1991 จำกัด )          
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 15 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 16 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 17 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 18 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 19 
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด
     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด

       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์ 1) จำกัด
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด 
     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 1

     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 2
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 3
       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 4 (ชื่อเดิม บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด) (ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)  

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ศรีวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำกัด
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จำกัด
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด

       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด

       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (โรงงานสาขาจังหวัดบุรีรัมย์)
         
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาศรีจุฬา)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โปร โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 3 (ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 1) 
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 2)
   
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 
 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรเสนา))

   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 3           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 4 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 6 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 4 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 5 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 6 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 8 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 4 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 5 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 6 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 7 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 8 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 9 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 10 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 11 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 12 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 4 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 5 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 6 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 7 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 8           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 9 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 10 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 11 
         
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครนายก 1 
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด 

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (สาขาชำผักแพว) 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ เอส เอ็น พัฒนา จำกัด
     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอสพีพี ทู จำกัด กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อ่างทอง 1)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 1 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 2 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 3 
         
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 1           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 2 (ชื่อเดิม บริษัท เค.เอส. ไบโอ- พลัส จำกัด (สาขา 2))  


 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 3 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 4           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จำกัดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ชลเจริญ จำกัด
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซี ออน ท๊อป จำกัด

       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 4           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด

     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 5 (ชื่อเดิม บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด)
       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 6 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี


     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะกูด จังหวัดตราด

     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะหมาก จังหวัดตราด
       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตราด 1
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 4 
         
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 9 (กาญจนบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด 


   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ปภพ รินิวเอเบิล จำกัด


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV06)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV08) 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สินไชยศรี จำกัด          
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ็นเค เพาเวอร์โซล่า จำกัด
     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 1กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 4 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 6

       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 10 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 11 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 12 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 13 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 14 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 15 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 16 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 17 
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธัญญกิจ นครปฐม (2521) 

   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 1 (ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 2
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 3 (ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 4 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรใหญ่บน))
(ยกเลิกไปอยู่ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 3)


     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 5           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 6 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 7 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 8           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เจ เอส เอ็นเนอยี จำกัด

   

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นครปฐมไบโอแมส จำกัด           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นันยาง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 

 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด          

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท คิเนติค เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จำกัด 
 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อู่ทอง ไบโอแมส จำกัด)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ที เอ็ม เพาเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด)  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 6           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 8
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 1           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 2 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 3 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 4 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 5 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 6 
         
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด

     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาทุ่งคา) 
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชุมพร 1

   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชุมพร 3 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชุมพร 4 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชุมพร 5 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการประจวบคิรีขันธ์ 1) 

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบขีรีขันธ์ 11 (ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.เอส.ที.ปาล์ม ออยล์ จำกัด)


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก        

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (เพชรบุรี 1)
       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท คิว - แพลน พาวเวอร์ จำกัด
       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขากลัดหลวง)
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 1
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 2
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 3      
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 4
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 5 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท 5 อมตะ จำกัด
     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พีทีพี โซลาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด 
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 4           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 5 
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรสงคราม 1 
         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท หนองบัว โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
       
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 11 (สุราษฏร์ธานี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ 1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ 2
       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ 3 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ 4 (ชื่อเดิม บริษัท โมเดิร์น กรีน พาวเวอร์ จำกัด)    กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นามหงส์ พาวเวอร์ จำกัด 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ป. พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ จำกัด         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะสุกร จังหวัดตรัง


     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตรัง 1


     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตรัง 2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด

 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช)