หน้าแรก ผลการพิจารณางบประมาณข้ามปี (กองทุนฯ ประเภท ข)
ผลการพิจารณางบประมาณข้ามปี (กองทุนฯ ประเภท ข)
 
ที่ ชื่อกองทุน  ปีที่ออกหนังสือ
57 58 59 60 61 62
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด
       
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 2 (พิษณุโลก)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
(ชื่อเดิม
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 1)
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด           

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์     
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 3 (นครสวรรค์)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1   
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 1       
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 4 (ขอนแก่น)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด)
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 2
(ชื่อเดิม  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น)
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น)
 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 5 (อุบลราชธานี)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด)
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 1   


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 6 (นครราชสีมา)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด 
(ชื่อเดิม จาก บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด)
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 4         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 8        
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา)
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ 1       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด)
       
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด)
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2        

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 1   
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 2   
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จำกัด)
 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน))
   
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 1   
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 2       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 3      
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอเชียซีเมนต์ เอ็นเนอจี คอนเซอร์เวชั่น จำกัด        

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2   

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด)
     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด          
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด   


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 1       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2
 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 3
 


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1   กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2
   กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3   


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 9 (กาญจนบุรี)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาบ่อพลอย))
      <

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี)
 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี)

 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด) 
 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวักราชบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด / กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด))
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด)
           
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 11 (สุราษฏร์ธานี)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 12 (สงขลา)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดยะลา 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด)
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)            

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก กรุงเทพมหานคร)

 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2   
หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี