1 สำนักงานประจำเขต 1 (เชียงใหม่)
 2 สำนักงานประจำเขต 2 (พิษณุโลก)
 3 สำนักงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์)
 4 สำนักงานประจำเขต 4 (ขอนแก่น)
 5 สำนักงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)
 6 สำนักงานประจำเขต 6 (นครราชสีมา)
 7 สำนักงานประจำเขต 7 (สระบุรี)
 8 สำนักงานประจำเขต 8 (ชลบุรี)
 9 สำนักงานประจำเขต 9 (กาญจนบุรี)
 10 สำนักงานประจำเขต 10 (ราชบุรี)
 11 สำนักงานประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี)
 12 สำนักงานประจำเขต 12 (สงขลา)
 13 สำนักงานประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)