ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า title="#htmlcaption_20117" title="#htmlcaption_78" title="#htmlcaption_20113" title="#htmlcaption_20111" title="#htmlcaption_10086" title="#htmlcaption_20112"
ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) ได้ตั้งแต่วันนี้ (15 ม.ค. 2563) ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563