Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
กองทุนขนาดใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี (กองทุนขนาดใหญ่)  

ที่ ชื่อกองทุน  ปีที่ออกหนังสือ
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง   
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด 
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดใหญ่ เป็น กองทุนขนาดกลาง)
   


   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด    
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดใหญ่ เป็น กองทุนขนาดกลาง)
   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 


   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1  
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 19                  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดใหญ่)

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1

     
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด / กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด))
     
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 11 (สุราษฏร์ธานี)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 1)
 
   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 12 (สงขลา)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ  จังหวัดสงขลา  


   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ         
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพระนครใต้)
 
 

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top