Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปี
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศขนาด ใหญ่ และขนาด กลาง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่ ปีงบประมาณ ข้อมูล
1 แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2 แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3 แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4 แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5 แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top