กองทุนมาตรา 97(6)
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
ที่ รายละเอียด วิดีโอ VDO
วิดีโอชุด "อาสาพาเจริญ"  จำนวน 20 ตอน  (EP)
1 EP01 - รู้จัก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
2 EP02 - เงินของ “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” มาจากไหน
3 EP03 - รู้จักกองทุนประเภทต่างๆ
EP04 - การบริหารเงิน “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า”
EP05 - โครงการพัฒนาชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
EP06 - การดำเนินโครงการ และกระบวนการตรวจสอบ
EP07 - อยุธยา
EP08  -  ราชบุรี
EP09 - กาญจนบุรี
EP10 - ลำปาง
EP11 - ตาก
EP12 - ลพบุรี
EP13 - ขอนแก่น
EP14 - กาฬสินธุ์
EP15 - นครราชสีมา
EP16 - สงขลา
EP17 - สุราษฎร์ธานี
EP18 - สมุทรปราการ
EP19 - ระยอง
EP20 - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top