Image
เข้าสู่ระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4)
(E-Fund)
เข้าสู่ระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4)
(E-Fund)
โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
(หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประกาศสำนักงาน กกพ.
เรื่อง การจัดสรรเงินโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
(หน่วยงานด้านสาธารณสุข)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายชื่อโรงพยาบาลตามกลุ่มเป้าหมาย 
ประกาศ สำนักงาน กกพ.
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
(หน่วยงานด้านสาธารณสุข)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศ สำนักงาน กกพ.
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
(หน่วยงานด้านสาธารณสุข)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)

ประกาศสำนักงาน กกพ.
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
(หน่วยงานด้านสาธารณสุข) และ  (หน่วยงานด้านการศึกษา)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

 ข้อมูลโรงพยาบาล 

กลุ่ม
ดาวน์โหลด
ข้อมูลผู้ประสาน
ข้อมูลโรงพยาบาลเบื้องต้น
กลุ่ม 1 
contact
1.1
รพ.บางจาก
จ.สมุทรปราการ
1.2
รพ.นภาลัย
จ.สมุทรสงคราม
1.3
รพ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี
1.4
รพ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร
1.5
รพ.กลาง
จ.กรุงเทพมหานคร
zip
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 2
contact
2.1
รพ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท
2.2
รพ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง
2.3
รพ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี
2.4
รพ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
2.5
รพ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี
zip
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 3
contact
3.1
รพ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์
3.2
รพ.ท่าสองยาง
จ.ตาก
3.3 รพ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร
3.4
รพ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี
3.5
รพ.ไทรงาม
จ.กำแพงเพชร
zip
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 4
contact
4.1
รพ.สูงเม่น
จ.แพร่
4.2
รพ.ท่าวังผา
จ.น่าน
4.3 รพ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย
4.4
รพ.ห้างฉัตร
จ.ลำปาง
4.5
รพ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์
zip
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 5
contact
5.1
รพ.บ้านโฮ่ง
จ.ลำพูน
5.2
รพ.แม่จัน
จ.เชียงราย
5.3
รพ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่
5.4
รพ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
5.5
รพ.ดอกคำใต้
จ.พะเยา
zip
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 6
contact
6.1
รพ.ขลุง
จ.จันทบุรี
6.2
รพ.คลองใหญ่
จ.ตราด
6.3
รพ.แกลง
จ.ระยอง
6.4
รพ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
6.5
รพ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว
zip
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 7
contact
7.1
รพ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก
7.2
รพ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
7.3
รพ.สุวรรณคูหา
จ.หนองบัวลำภู
7.4
รพ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ
7.5
รพ.เชียงคาน
จ.เลย
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 8
contact
8.1
รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
จ.สระบุรี
8.2
รพ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

8.3
รพ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

8.4
รพ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี

8.5
รพ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี

zip
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 9
contact
9.1
รพ.ปลาปาก
จ.นครพนม
9.2
รพ.เต่างอย
จ.สกลนคร
9.3
รพ.บุ่งคล้า
จ.บึงกาฬ
9.4
รพ.เฝ้าไร่
จ.หนองคาย
9.5
รพ.หนองหาน
จ.อุดรธานี
zip
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 10
contact
10.1
รพ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
10.2
รพ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น
10.3
รพ.กุดรัง
จ.มหาสารคาม
10.4
รพ.ท่าคันโท
จ.กาฬสินธุ์
10.5
รพ.คำชะอี
จ.มุกดาหาร
zip
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 11
contact
11.1
รพ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์
11.2
รพ.หัวตะพาน
จ.อำนาจเจริญ
11.3
รพ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี
11.4
รพ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์
11.5
รพ.คำเขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร
zip
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 12
contact
12.1
รพ.ละงู
จ.สตูล
12.2
รพ.รามัน
จ.ยะลา
12.3
รพ.ศรีสาคร
จ.นราธิวาส
12.4
รพ.รัตภูมิ
จ.สงขลา
12.5
รพ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี
zip
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 13
contact
13.1
รพ.ตะกั่วทุ่ง
จ.พังงา
13.2
รพ.ป่าตอง
จ.ภูเก็ต
13.3
รพ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
13.4
รพ.ปากพะยูน
จ.พัทลุง
13.5
รพ.ปลายพระยา
จ.กระบี่
zip
zip
zip
zip
zip
กลุ่ม 14
contact
14.1
รพ.กระบุรี
จ.ระนอง
14.2
รพ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี
14.3
รพ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
14.4
รพ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี
14.5
รพ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
zip
zip
zip
zip
zip
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top