ภาพรวมการดำเนินงาน (Fact sheets)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

* ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top