ร่วมงานกับเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565


ที่ ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริหารสนับสนุนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
1 จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 97(3)       จำนวน 1 อัตรา     
2 จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
(สนับสนุนการปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน))     จำนวน 2 อัตรา 


** เอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
1.  ใบเสนอราคา     
2. ประวัติส่วนตัว (Resume)
3. หนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
4. สำเนาผลการเรียน
5. สำเนาบัตรประชาชน

สามารถส่งเอกสารและหลักฐานได้ที่  E-mail:  thampapon@erc.or.th /  suitirat@erc.or.th
หัวข้อ  "สมัครงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า"
  **รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่  10  ตุลาคม  2565 **
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร  0-2207-3599  ต่อ  310/321 (คุณธรรมปพน/คุณสุทธิรัตน์)
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top