แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566

แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศขนาดใหญ่ และขนาดกลาง  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
ที่ สกพ 5502/ว6852 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง (แก้ไขเพิ่มเติม) icon_new
ที่ สกพ 5502/ว2181 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  (แก้ไขเพิ่มเติม)  icon_new
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง    
เอกสารที่ใช้ในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top