Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

 

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 เรื่องเล่าจากผู้ตรวจสอบภายใน
2 ตัวอย่าง - รายงานผลการตรวจสอบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ    

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top