ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

 ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ปี 2565ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ปี 2564   
ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ปี 2563   
ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ปี 2562   
ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ปี 2561   
ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ปี 2560   
ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ปี 2559   
ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ปี 2558   
ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ปี 2557  
ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ปี 2556 
ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ปี 2555   

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top