Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปี
ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศขนาดใหญ่ และขนาดกลาง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่ ปีงบประมาณ ข้อมูล
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top