ต้นแบบการพัฒนาโครงการชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
ต้นแบบการพัฒนาโครงการชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ต้นแบบโครงการชุมชนในภาพรวม


ตอนที่ 2 การพัฒนาโครงการด้านการศึกษาและโครงการส่งเสริมอาชีพตอนที่ 3 การพัฒนาโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top