งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
การแสดงพิธีเปิดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล "กองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565" ชุด THE MUSIC OF HARMONY  บทเพลงแห่งความร่วมมือเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top