ประกาศการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้
ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผ่านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกับกระทรวงพลังงาน
ไฟล์ดิจิทัล
ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง ดาวน์โหลด
ประกาศ สำนักงาน กกพ. 321 - 2565.pdf
1 กันยายน 2565
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top