แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปี ของกองทุนขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
เพื่อให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  เสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
ไฟล์ดิจิทัล
ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง ดาวน์โหลด
5502-C.2181 Circular letter Plan 2567.pdf
24 กุมภาพันธ์ 2566
Calendar Plan 2567.pdf
24 กุมภาพันธ์ 2566
Guideline Plan 2567.pdf
24 กุมภาพันธ์ 2566
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top