ขนาดตัวอักษร

ระบบเว็บไซต์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ได้พัฒนาระบบเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้งานได้ใน ระบบเดิม หรือเข้าใช้งานได้ใน ระบบใหม่ ได้

ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top