พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550     

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top